Congrass Garantisi ve Kullanım Şartları

ÜRETİCİ FİRMA: Bu garanti belgesi, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Cad. No:34 İkitelli-İSTANBUL adresinde bulunan, “0212 549 20 02/pbx” telefon numarasına sahip “Confetti Halı A.Ş.” tarafından üretilen ve Tablo Ek-1 de adı geçen ürünler için geçerlidir.

Ürün Garanti Kapsamı

Ürün sertifikasında belirtilen süre ve şartlar geçerli olmak kaydıyla, ürün Garantisi Confetti Halı San. A.Ş. veya yetkili bayisi ile direkt satış yaptığı kurum / kişiler arasında geçerlidir.

Confetti Halı San. A.Ş. ‘nin ürüne verdiği garanti süresi, ürünün normal kullanım şartları süresi boyunca UV dayanıklılığı ve Gerilim Direncini kapsamaktadır. %50’den fazla olmayan Gerilim Direnci kayıplarında, sözkonusu ürün UV Dayanıklılığı ve Gerilim Direncini sağlamış olarak kabul edilecektir.

Garanti süreleri, uygulaması yapılan ürünün çeşidine , uygulama alanının coğrafi konumuna, kullanım sıklığına, üzerindeki ayak trafiğine ve mevcut altyapısına göre değişiklik gösterir.

Ürün garanti süresi başlangıç tarihi, ürünün uygulama bitiş tarihinin bitiş tarihi itibariyle veya Confetti’nin ürün satış faturasını kestiği tarih olarak kabul edilecektir.

Garanti Belgesinin geçelililği, belgenin iki taraf tarafından da imzalanması durumunda mümkündür. Eksik imzalı belgeler geçersiz sayılacaktır.

Bu garanti belgesi Confetti Halı’nın satış yaptığı kurum veya kişiler arasında geçerlidir. Hiçbir durumda devredilemez, 3. şahıslar tarafından kullanılamaz veya kullandırılamaz.

Ürün Garantisinin Geçerli Olacağı Koşullar

Ürünün garanti kapsamında değişimi için kullanım talimatlarına uygun hareket edilmiş olması garanti uygulamasının esasıdır.

Satın alınan ürün uygulanacak/kullanılacak alana uygun özelliklerde seçilmelidir. Ürün satın alındıktan sonra uygulama alanının değişikliğine karar verilmesi , uygunsuz işlemlere maruz sırakılması ya da yetkisiz kişilerce döşenmesi / uygulanması ile hatalı onarımdan kaynaklanan bir kusur oluşması, ürünün garanti kapsamı dışında kalmasını sağlayacaktır.

Ürünün garanti kapsamında olacağı durumlar;

1) Ürün uygulama alanının doğru dizayn edilmiş olması veya altyasından kaynaklı sorunlar ile altyapı sorunlarının giderilmesi amaçlı yapılan bakım/onarım/tamirat işlemlerinin ürüne zarar vermemiş olması

2) Yetersiz altyapının olduğu uygulama alanlarında ürün hasarları/aşınmaları ya da kusurlarının oluşmaması.

3) Ürün üzerinde meydana gelen kazalar, yanıcı maddelerden meydana gelen alev alma durumları, kesikler, dikkatsiz kullanıma bağlı kötü kullanım halleri ile ihmale bağlı oluşan ürün kusurlarının oluşmaması

4) Uygulama alanlarının mevcut kullanım durumu dışında kullanılması, alanın farklılaştırılması gibi hallerden ürünün zarar/hasar/kusur görmemiş olması

5) Uygun olmayan aksesuar, ekipman veya bilumum kullanılan malzemelerle ürünün kusurlu hale gelmemesi veya getirilmemesi

6) Uygulama alanında kullanılan kimyasal maddeler, zehirli ilaçlar, temizlik ürünleri ile ürünün bakım ve onarımı için kullanılan yanlış madde ve makinelerden kaynaklı durumlarda ürünün hasar görmemesi

7) Doğal afetler, doğa olayları, Confetti Halı San. A.Ş.’nin kontrolü dışında oluşan olay ve durumlar

8) Ürünün zamanında yapılması gereken bakım/onarımının yaptırılmış olması. (Congrass suni çim sistemlerinin bakımının yılda 1 kereden az olmamak kaydıyla Confetti yetkili ve uzman ekiplerince yapılması tavsiye edilir.)

9) Ürün üzerinde oluşan kusurun, zamanında Confetti Halı A.Ş. ‘ye bildirilmiş olması

10) Ürün veya dolgu malzemelerinin Confetti yetkili birimleri ya da yetkili kıldığı kişiler tarafından döşenmesi, uygulanması, bakım ve onarımının yapılması / yaptırılması

11) Ürün garanti süresi ürünün UV Dayanımlarıyla da bağlantılıdır. Ürünün üretimi, ürünün metrekaresine düşen maksimum güneş ışınlarına karşılık olması gereken ürün hav yüksekliği ve hav sıklığı hesaplanarak yapılmaktadır. Bu nedenle ürünün kullanım yoğunluğuna bağlı olarak zamanla aşınması ve yırtılması ile güneş ışınlarına maruz kalan ürünün renginde oluşabilecek farklılıklar (üretim hatası dışında) garanti kapsamı dışındadır.

12) Satın alanın ürünün Confetti Halı A.Ş. tarafından hazırlanan bakım/onarım talimatlarının dikkatlice okunması ve bunlara uygun hareket edilmesi tavsiye edilir. Her ürün çeşidinin kalitesi birbirinden farklı olduğundan satın alınan ürüne ait gerekli ve detaylı bilgiler edinilmeli, garanti şartları dikkatlice okunarak garanti belgesi imzalanmalıdır. Satın alımı gerçekleşen ürünün garanti belgesinin imzalanması gerekir. Satın alım sürecinin üzerinden zaman geçtikten sonra imzalanmak istenmesi ürünü garanti kapsamı dışında bırakacaktır.

Ürün Garantisinin Uygulanması

Ürün, garanti süresi içinde garanti koşullarını yerine getirmezse Confetti Halı San. A.Ş. ürünün hatalı bölümünün yenisi ile değiştirilmesinden sorumludur.

Ürünün garanti kapsamı içinde değişitirilebilmesi için;

1) Müşteri; kusurlu ürün numunesi ile birlikte yazılı dilekçesini Confetti Halı San. A.Ş. firmasına ya da aldığı yetkili bayisine ulaştırmalıdır.

2) Kusurlu ürünün, kullanım şartlarına uygun kullanımı ya da uygunsuz kullanımı Confetti Kalite departmanı tarafından incelenmelidir.

3) Kalite kontrol departmanı tarafından yapılan inceleme sonucu çıkarılan rapor, Confetti Halı San. A.Ş. yetkili birimlerine ve satın alımı gerçekleştiren müşteri ile paylaşılmalıdır.

4) İnceleme raporunda kusurlu ürünün garanti koşullarını yerine getirmediği saptanmışsa; kusurlu ürün Confetti Halı San. A.Ş. tarafından yenisi veya muadili ile değiştirilir.

5) Kullanım talimatlarına uymadığı belirlenen müşterinin ürün değişim talebi Confetti Halı San. A.Ş tarafından kesinlikle reddedilir.

Start typing and press Enter to search